Vandaag is Wereldmelkdag, de ideale gelegenheid voor een korte stand van zaken van de sector België.

Melk is een lokaal en gezond product, dat een plaats heeft in onze dagelijkse consumptie.
De melkproductie in Europa blijft ook groeien: ze is in 2014 met 4,4% toegenomen, en in 2015 nog eens met 2,6%. Voor het eerste kwartaal van 2016 kunnen we een groei van 7,2% vaststellen. Zo werd er in België bijvoorbeeld 21,3% meer melk geproduceerd.

Niettegenstaande blijft de crisis voor de Belgische veehouders aanhouden. Daarom zal de overheid niet alleen inzetten op het bevorderen van de consumptie en het herwaarderen van melk in het algemeen, maar ook werk maken van een offensief exportbeleid. Zo wordt er 1,47 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanwerving van 13 extra personen in de dienst internationale betrekkingen van het FAVV om de export van landbouw-, en in het bijzonder melkproducten, te bevorderen.

Verder blijft ons land pleiten voor Europese compensaties in antwoord op de huidige crisis.
Dit wordt ook benadrukt door minister van Landbouw Willy Borsus: “De situatie van de melkmarkt is rampzalig en de perspectieven op middellange termijn zijn slecht, door het gebrek aan een gecoördineerde aanpak en Europese compensaties betreffende de activering van artikel 222 dat voorziet dat de coöperatieven en organisaties van producenten het eens moeten worden over een productiebeperking. De Commissie moet tijdens de volgende Raad van 27 en 28 juni in Luxemburg proberen om veel verder te gaan in de coördinatie van de regulering. Maar daarvoor is een grote cohesie nodig tussen de lidstaten, vooral diegene die de grootste melkproducenten zijn. Geen tijdelijke regulering invoeren, zou een totale ramp zijn voor onze sector. Ik stel vast dat de Europese steunmaatregelen, toegepast sinds september 2015, geen significante positieve impact hebben gehad op de melkprijs.”

Bron